Personvern og vilkår

 

Gigaboks personvernerklæring

 

Handler du hos Gigaboks i fysisk butikk, ta kontakt med oss eller besøker våre nettsider kan vi behandle opplysninger om deg. Vi vil behandle slike opplysninger i tråd med personvernlovgivning og andre relevante lover, som for eksempel bokføringsloven. 

 

I personvernerklæringen finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor disse samles inn, hva de brukes til, hvilket rettslig grunnlag som foreligger og hvilke rettigheter du har som registrert hos oss.

 

 

Om Gigaboks AS 

Etter personvernlovgivningen er Gigaboks under NG Storhandel AS behandlingsansvarlig for tjenester beskrevet her.  Gigaboks er en del av NG Storhandel AS som er et heleid selskap i NorgesGruppen med adresse NG Storhandel AS, Gigaboks, Postboks 130 Sentrum, 0102 Oslo. NG Storhandel har organisasjonsnummer 928 672 131 Kontaktopplysninger: Tlf. 67971999 , e-post: hei@gigaboks.no

 

 

Gigaboks er Trumf-partner 

Som Trumf-medlem sparer du Trumf-bonus når du handler i våre fysiske butikker. For dette må Trumf og Gigaboks utveksle opplysninger. For markedsføring og kommunikasjon fra Gigaboks har Gigaboks og Trumf felles behandlingsansvar.  Les mer i avsnitt A.

 

 

Handel i fysisk butikk 

Når du handler i fysisk butikk og betaler med kort, må vi behandle dine kortopplysninger for å gjennomføre avtalen om kjøp. Er du Trumf-medlem behandler vi opplysninger om ditt medlemskap. Les mer i avsnitt B.

 

 

Nettsidene www.gigaboks.no 

På gigaboks.no får du informasjon Les mer i avsnitt C.

 

 

Sosiale medier – Facebook og Instagram 

Gigaboks er aktiv på sosiale medier. Les mer i avsnitt D.

 

 

Hvem utleverer Gigaboks personopplysninger til  

Gigaboks kan levere personopplysninger til andre behandlingsansvarlige dersom lovgrunnlag er til stede. Les mer i avsnitt E.

 

 

Hvem behandler personopplysninger på vegne av Gigaboks

Vi bruker databehandlere som behandler personopplysninger på våre vegne. Behandlingen er regulert i databehandleravtaler. Les mer i avsnitt F.

 

 

Dine rettigheter 

Du har rettigheter til dine personopplysninger etter personvernlovgivningen Les mer i avsnitt G.

 

 

Klager

Du kan klage over behandling av personopplysninger til Gigaboks. Du kan også klage til Trumf dersom det gjelder Trumf-medlemskapet.  Les mer i avsnitt H.

 

 

Endringer

Endringer i behandlinger vil beskrives i personvernerklæringen, tilgjengelig på gigaboks.no.

 

 

A. Gigaboks er Trumf-partner

Les mer om dine fordeler hos Gigaboks fordi Gigaboks er Trumf-partner.

For å oppfylle avtalen om Trumf-bonus må Trumf utlevere en identifikator unikt for ditt medlemskap til Gigaboks slik at du kan gjenkjennes som medlem, og Gigaboks må på sin side utlevere opplysninger om kjøpet til Trumf. Gigaboks og Trumf har hver for seg selvstendig behandlingsansvar for utleverte opplysninger. Les gjerne mer om Trumfs vilkår og personvernerklæring. 

 

For markedsføring i nyhetsbrev fra Gigaboks og på Gigaboks sine nettsider har Trumf og Gigaboks felles behandlingsansvar. Gigaboks har ikke innsyn i opplysninger om det enkelte medlem, men bestemmer markedsføringens innhold, tidspunkt og kriterier, mens Trumf har ansvar for selve opplysningene og for at behandlingsgrunnlaget er i orden. Merk:  

 

Dersom du har delavtale om Gigaboks Jippi kan du få nyhetsbrev på e-post og/eller SMS fra Gigaboks, i rollen som Trumf-partner, med grunnlag i vår felles interesse i å gi deg fordeler etter denne avtalen. Har du ikke slik delavtale vil du bare få nyhetsbrev dersom du har samtykket til dette.  Du kan alltid endre dine kommunikasjonsinnstillinger som innlogget på gigaboks.no eller trumf.no.

Har du samtykket til kommunikasjon fra oss gjennom andre medier som Facebook, Instagram, vg.no kan din e-postadresse bli sammenstilt mot kundelister i disse medier for å identifisere deg og gi deg relevante annonser, bonuskampanjer og informasjon. Eksempler på andre medier er nettaviser som VG/Aftenposten/Dagbladet/lokalaviser, Google eller Facebook. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke på trumf.no eller gigaboks.no. 

 

B. Handel i fysisk butikk

Vi bruker betalingsløsninger som møter gjeldende sikkerhetskrav (PCI-DSS-sertifisering). Butikken ser ikke dine kortopplysninger, annet enn når manuelle kortbetalingsløsninger unntaksvis må benyttes. Det kan skje når betalingsløsningene ikke fungerer. 

Vi kontrollerer om kortet du bruker er knyttet til et Trumf-medlemskap for å kunne oppfylle medlemsavtale om Trumf-bonus. Er du medlem så utleverer Trumf en unik medlemsidentifikator sammen med informasjon om relevante fordeler ved medlemskapet. Trumf medlemsidentifikator lagres på kjøpstransaksjonen, som Gigaboks utleverer til Trumf slik at du får din Trumf-bonus.

Gigaboks lagrer kjøpstransaksjoner i fem år slik bokføringsloven krever. 

Fra tid til annen kan vi ha konkurranser/premiering i butikken, for eksempel ved at du noterer navn og telefonnummer på kvittering. Opplysningene vil bare bli brukt til å trekke en vinner, og blir makulert etter at konkurransen er over. Navn på vinner vil bli lagret for dokumentasjon.

Gigaboks sine lokaler er kameraovervåket. Dette gjøres for å forebygge, oppklare og avdekke straffbare handlinger. Behandlingsgrunnlaget er berettiget interesse. Kameraopptakene lagres i inntil 90 eller 60 dager avhengig av plassering. Innsyn og sletting av opptakene behandles i tråd med personopplysningsloven og interne rutiner.

 

Gigaboks Jippi

Gigaboks Jippi er en bonusavtale i fordelsprogrammet Trumf, der Gigaboks gir deg ekstra bonus på et utvalg faste varer gjennom hele året, og på et utvalg nye varer hver måned. Gigaboks registrerer at du har en slik avtale på kjøpstransaksjonen. For øvrig har Gigaboks bare tilgang til anonymiserte og aggregerte opplysninger om medlemmer med slik bonusavtale. 

 

C. Nettsidene www.gigaboks.no

Sender du inn en henvendelse til oss behandler vi kontaktopplysninger, de opplysninger du oppgir og opplysninger nødvendig for å gi deg svar. Normalt slettes henvendelser etter 12 måneder.  

 

Logger fra nettsideaktivitet lagres for å avdekke feilsituasjoner og misbruk, slik at vi kan identifisere årsaker og gjøre forbedringer. Det er i vår og din interesse at nettsidene fungerer tilfredsstillende og at sikkerheten ivaretas.

 

Gigaboks benytter pr i dag ingen verktøy for analyse og statistikk fra nettsideaktivitet.

 

D. Sosiale medier – Facebook og Instagram

 

Gigaboks har selskapsside på Facebook. Der kan Facebook-brukere gi kommentarer, og vi kan lansere kampanjer og konkurranser. Når du besøker siden kan personopplysninger om deg bli behandlet. Dersom ditt innlegg framstår som en henvendelse så vil Gigaboks gi deg tilbakemelding. Fra tid til annen legger Gigaboks ut konkurranser hvor en vinner skal kåres, og vi vil også for dette måtte behandle personopplysninger om deg. Vi har tilgang til statistikk og systematiserte oversikter over innlegg på siden gjennom standard Facebook-verktøy. Vi bruker ikke opplysninger fra dine innlegg til andre formål enn å svare, kåre en vinner eller annen behandling som framgår av aktiviteten på siden. Sender du oss en melding via Facebook Messenger som inneholder personopplysninger, vil disse bli lagret i din Messenger-historikk.  Vær oppmerksom på at du som Facebook-bruker må forholde deg til Facebooks vilkår og personvernerklæring når du besøker våre Facebook sider og for eksempel legger ut innlegg. Vi oppfordrer deg til å lese disse vilkårene nøye. 

 

Gigaboks har også en Instagramprofil som brukes til markedsføring. Vi behandler ingen persondata ved bruk av denne profilen, annet enn dersom du som bruker sender Gigaboks en direktemelding. Oppgir du der personlige opplysninger, blir dette liggende i chatfunksjonen i Instagram.

 

E. Hvem utleverer Gigaboks personopplysninger til

Gigaboks utleverer kjøpsopplysninger til Trumf for at Trumf-medlemmer skal få Trumf-bonus. 

Gigaboks kan utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter og eventuelt andre dersom behandlingsgrunnlag foreligger. Det kan for eksempel være etter begjæring fra politiet.

 

F. Hvem behandler personopplysninger på vegne av Gigaboks

Gigaboks bruker følgende databehandlere: 

NorgesGruppen Data, for drift av nettsider og underliggende datasystemer. NorgesGruppen Data har databehandlere i India, Ukraina og USA, mens selve dataene er lagret i Norge. For å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå brukes standard personvernbestemmelser vedtatt av EU-kommisjonen

Sylinder AS, for analyse, e-postutsending mm.

Aera for betalingstjenester. 

 

G. Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, korrigering av uriktige personopplysninger eller sletting av personopplysninger vi behandler om deg. Du har rett til å kreve begrensning i behandlingen og kan på visse vilkår kreve dine personopplysninger overført til deg selv eller annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet). 

 

Du kan til enhver tid trekke tilbake dine samtykker. En tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av en behandling som var basert på samtykke før samtykket ble trukket tilbake.

 

Ønsker du å benytte deg av dine rettigheter overfor Gigaboks kan du kontakte kundeservice på metro@gigaboks.no. Hvis henvendelsen gjelder Trumf-medlemskapet, kontakt kundeservice@trumf.no. Vi besvarer din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Du kan lese mer om innholdet i rettighetene på Datatilsynets nettside.

 

H. Klager

Dersom du mener at Gigaboks sin behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, kan du kontakte: personvern@gigaboks.no – merk henvendelsen med Personvern.   

 

Er du Trumf-medlem kan du også klage til Trumfs personvernombud på personvernombud@trumf.no. 

Klage kan også rettes til Datatilsynet. Du finner kontaktinformasjon til Datatilsynet her.